Κωνσταντίνος Τσουρής: Η ύδρευση της πόλης.

Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσουρή:

«Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα Διορθώσεις, προσθήκες παρατηρήσεις στην οχύρωση και την ύδρευση», Ανάτυπο του Αρχαιολογικού Δελτίου τόμος 53A (1998), σελ. 413-416 Αθήνα 2002.

Συνέχεια ανάγνωσης «Κωνσταντίνος Τσουρής: Η ύδρευση της πόλης.»

Advertisement

Κώστας Ορφανίδης: Η ύδρευση της πόλεως Καβάλας

Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Κώστα Ορφανίδη:
«Ιστορικά και Τοπωνυμικά της Καβάλας», Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, σελ. 109-112, Καβάλα 1997.

Ν.Καραγιαννακίδης-Κ.Λυκουρίνος: Υδραγωγείο (Καμάρες).

Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο των Ν.Καραγιαννακίδη-Κ.Λυκουρίνου:
«Νεάπολις-Χρστούπολις-Καβάλα (Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο της παλιάς πόλης)», Δήμος Καβάλας, σελ. 152-158.